Slimme meters kunnen privacy aantasten

Zogenaamde slimme energiemeters worden in steeds meer huishoudens geïnstalleerd. De meters worden slim genoemd omdat dit apparaatje de netbeheerder in staat stelt om de meterstanden van een consument op afstand af te kunnen lezen. Ook wanneer een huishouden energie terug levert aan het elektriciteitsnet is dit eenvoudig te checken doordat ook deze handeling door de slimme meter wordt geregistreerd. Meer inzicht in het energieverbruik levert informatie op waardoor besparen voor consumenten en kleine ondernemingen makkelijker moet worden. Tot zo ver het goede nieuws, want hoe zit het met de privacy van diegene waarbij een slimme meter is geïnstalleerd? Helaas niet zo goed blijkt uit onderzoek van een journalist die er in slaagde met een minimum aan informatie de energiegegevens van consumenten in te zien.

bol alles voor je huis

Energie-apps vaak niet voldoende beveiligd

Tegenwoordig wordt er volop gebruik gemaakt van apps, en dat is ook logisch, want op deze manier kan er gemakkelijk informatie worden opgevraagd. Toch blijkt er een probleem te zijn met diverse apps waarmee energieleveranciers informatie beschikbaar stellen voor hun klanten. Het blijkt in sommige gevallen namelijk kinderlijk eenvoudig om energiegegevens van consumenten in te zien. Dat komt omdat een aantal van deze apps ter controle slechts vragen om bepaalde (gemakkelijk te achterhalen) informatie, waarna de gegevens in te zien zijn. Die gegevens zijn vaak eenvoudig online te achterhalen, en ook maken de apps geen gebruik van wachtwoorden.

Gegevens voor inzage

Ben je benieuwd naar de energierekening van je buurman? Afhankelijk van de energieleveranciers is het soms al mogelijk om inzage in zijn gegevens te krijgen als je alleen naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de betreffende persoon weet. Informatie die in dit digitale tijdperk eenvoudig te vinden is. Overigens, voordat u daadwerkelijk van plan bent om ‘in te breken’ in de energiegegevens, niet doen; want strafbaar!

Reactie netwerkbeheerders en leveranciers

De netwerkbeheerders en energieleveranciers zitten met de kwestie in hun maag. In een reactie stellen ze extra maatregelen te nemen “om ervoor te zorgen dat de veiligheid van klantgegevens door de aanbieders van apps gewaarborgd wordt”. Een van de maatregelen is een strengere controle van de identiteit van degene die informatie opvraagt. Om dit te realiseren wordt er momenteel aan een gedragscode gewerkt. Toch durft een medewerker van Netbeheer Nederland niet te garanderen dat de maatregelen 100 procent waterdicht zullen zijn. Waarschijnlijk zal een aanvrager in de toekomst zijn meternummer door moeten geven voordat hij via de app de gewenste informatie te zien krijgt.

bol woonartikelen banner